woensdag 27 augustus 2014

Klok rond gelopen / walked around the clock

Hey bloglezers,
 
Ik zou nog 1 blogje doen over mijn vakantie maar ik denk dat dat er 2 worden, met deze meegerekend. Deze blog gaat over de laatste zondag dat we echt in Italië waren. Waarom maak ik daar 1 blog over? Omdat we die dag 12 uur lang gewandeld hebben (met pauzes natuurlijk). We vertrokken s' ochtends om 9 uur bij de auto en waren s' avonds om 9 uur weer terug bij de auto. We gingen voor de 3e(!) keer met dezelfde stoeltjeslift. We liepen via de Saltnerhütte, naar de Schernhause, en daarna dachten we: ''ach, laten we meteen doorlopen naar de Tierser Alpl Hütte. Want het is toch nog maar 1 uur en 40 minuten extra lopen en het is bijna jammer om het niet te doen''. Nou, naar de Tierser Alpl Hütte was uiteindelijk 3 uur lopen. De Schernhaus ligt vrij hoog en we waren dus al op hoogte, dus we dachten dat we gewoon op hoogte zouden kunnen blijven naar de Tierser Alpl Hütte, maar toen kwamen we er bedrogen uit. We moesten eerst helemaal naar beneden lopen en toen weer omhoog. Ik liep samen met mijn ouders en Floris en Rianne waren echter een heel eind achter ons. Toen wij ''al'' bij de Tierser Alpl Hütte waren, moesten we nog zeker een half uur op hen wachten. Het was ondertussen 6 uur toen we weer verder gingen. Toen moesten we nog zo'n 3 uur teruglopen naar de auto. Toen we weer ongeveer bij de Mahlknechthütte waren, begon het weer slechter te worden. Wat doe je dan? Doorlopen! Dus daar liepen we uiteindelijk, totaal onbeschut door de weides, terwijl het onweerde. Mijn vader kreeg onderhand last van zijn voet (3 jaar geleden heeft hij tijdens het wandelen zijn been gebroken op meerdere plaatsen) en Rianne kreeg last van haar knie. Mijn moeder en ik liepen uiteindelijk een stuk op hen voor. We liepen haastig door terwijl het achter en voor ons aan het onweren was. Uiteindelijk waren mijn moeder en ik om 9 uur terug bij de auto, op een paar minuten gevolgd door mijn vader. Floris en Rianne hebben we uiteindelijk opgehaald een stukje verderop. Nou, het was me een dagje wel. Iedereen was moe en had zere voeten. Maar vandaar dat ik deze dag even uitgebreid aan jullie wil laten zien.
 
20 kilometer hadden we gelopen en over de 1100 meter gestegen in totaal. Nou, dat doen we voorlopig niet weer, maar wat een beleving!!
 
Dear Blogreaders,
 
I would only do one little blog about my holiday but I think there are gonna be two, with these included. This blog is about the last Sunday that we were really in Italy. Why do I make a blog from 1 day? Because we have walked 12 hours that day(with breaks of course). We left the car in the morning at 9am and were back at the car at 9pm. We went for the 3rd (!) Time with the same chairlift. We walked through the Saltnerhütte to the Schernhaus, and then we thought, 'hey, let's go straight to the Tierser Alpl Hütte. Because it is still only 1 hour and 40 minutes an extra bit of walking and it's almost a shame not to do it. 'Well, the Tierser Alpl Hütte was eventually walk of 3 hours. The Schernhause is pretty high and we were already at height, so we thought we would be able to continue to Tierser Alpl Hütte, at the same height, but that was a dissapointment for us. We had to walk all the way down and then up again. I was walking with my parents and Floris and Rianne, however, were a long way behind us. When we were ''already'' at the Tierser Alpl Hütte, we had to wait at least half an hour for them. It was now six o'clock when we continued our way back. Then we still had a 3 hour walk back to the car. When we were almost at  the Mahlknechthütte, the weather started to get worse. Again What do you do? Keep moving! So there we were finally, totally exposed the meadows, while the thunderstorm. My father was by now suffering from his leg (three years ago he broke his leg in several places while walking) and Rianne got problems with her knee. My mother and I ran a piece ahead on them. We hurried through while it was behind and ahead of us storming. Eventually, my mom and I were at 9 am back at the car, a few minutes followed by my father. We finally picked up Floris and Rianne  a bit further up the road. Well, it's been a day. Everyone was tired and had sore feet. But that's why I want to show you equally this day

 
More than 20 miles we walked that day and increased over 1100 meters up in total. Well, we won't do that again any way soon, but what an experience
 
 
 
Met de stoeltjeslift, Mooie blauwe lucht.
With the Chairlift, and a beautiful blue sky.

Dat was ongeveer onze route. En daar ergens bij de pijl, maar dan veel verder naar achteren, ligt de Schernhaus!
This was about our route. And there somewhere near the Arrow, but much further in the back, there is the Schernhaus!

30 minuten tot aan de Saltnerhütte en 2 uur en 33 minuten naar de Schernhause, daar hebben we wel wat langer over gedaan maar dat kon ook bijna niet anders.
30 minutes to the Saltnerhütte and then 2 hours and 33 minutes to the Schernhause, it took us a little longer but that was not a surprise.

Dit is de alm van de mensen waar wij verblijven. Het is nu hooitijd en eindelijk mooi weer dus ze waren druk bezig!
This is the alm from the people where we're staying at the farm. It was time to cut the grass and it was finally nice weather so they'were really busy!

De Saltnerhütte.
The Saltnerhütte.

Zo zie je een groot deel van de Seiseralm. Bij de pijl is ongeveer waar we begonnen zijn.
You can see a big part of the Seiseralm now. At the Arrow you can see where we started!

Super mooie natuur. De Alpenrosen bloeien nog!
Super beautiful nature. The Alpenroses are still blooming!

Wat een uitzicht. En wat een hoogte. We begonnen daar helemaal beneden.
What a view. And a height. We started all down there.

De Schernhaus. Alleen toen we hem eenmaal zagen moesten we nog een heel eind lopen. Best akelig, aangezien we al zo'n eind hadden gelopen en dan denk je: 'Yes, we zijn er' 'Oh nee, we moeten nog een half uur'.
The Schernhaus. Only when we finally saw it we still had to walk an end. Not really nice, we walked for so long and then you think: 'Yes, we're there' 'Oh no, we still need to walk half an hour'.


Mooi hè. Zo'n mooi groot gebouw, zo hoog op de berg. Echt indrukwekkend.
Pretty huh. Such a beautiful huge building, so high up the mountain. Really Impressive.

2450m!!!
 
 

Ik weet niet of je hem nog kan zien maar de Schernhaus is er nog steeds.
I don't know if you can still see it but the Schernhaus is still there on the picture.

En we moesten nog dat hele stuk omhoog lopen bijna.
We we still needed to climb up almost the whole part!

Dat kleine witte stipje met rood daar, dat is de Tierser Alpl Hütte. Tussen de twee bergen in.
That small white spot with red there, that's the Tierser Alpl Hütte. Between the two mountains.

Dat is best ver naar beneden.
That's pretty far below.

hier moesten we nog eerst een groot stuk naar beneden maar nu zie je wel de weg die we weer op moesten lopen.
Here we still needed to go down a bit but you can see our road go up!

Bijna daar, de Tierser Alpl Hütte.
Almost there, the Tierser Alpl Hütte.
 

 

Nu schijnt de zon nog.
Now, the sun is still shining.

Echt super mooi!
So Beautiful!

En toen waren alweer helemaal beneden!
And we were all the way down again!

Daar is de Mahlknechthütte waar we langs gingen en daar zie je ook al de weg die erachter ligt, daar moesten we weer naar boven wandelen.
There is the Mahlknechthütte which we passed and there you see the road behind it, which we needed to walk up again.

Die wolken beloven niet veel goeds.
That doesn't look good.
 

Daar loopt onze weg die we al hebben gelopen.
That's the road we already walked.


Dit is de laatste foto die ik heb genomen. Toen moesten we echt op gaan schieten. Het weer werd slechter en slechter. Maar we hebben het gehaald. Het was me een dagje wel en ik heb die nacht echt heerlijk geslapen haha. Het was een wandeling om nooit te vergeten.
This is the last picture I took. Then we really had to hurry. We weather was getting worser. But we made it. It didn't even rain. It was a beautiful day and I had a good sleep that night haha. It was a something to never forget.
 
Nou, ik wens jullie verder een hele fijne dag en reacties zou ik echt heel leuk vinden.
 
lieve haakgroetjes,
 
Emily
 
Well, I wish you all a very nice day and I really like comments.
 
Sweet crochetgreetings,
 
Emily
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten